Reference

Reference

Portfolio našich klientů tvoří jak velké mezinárodní firmy, tak i malí soukromníci. Některé z jejich referencí jsou vám k dispozici, spolu s krátkým popisem oboru jejich činnosti a odkazem na jejich internetové stránky.

                                                                                                                             

Beckman Coulter s.r.o.                     Referenční dopis ZDE

Beckman Coulter s.r.o. je nejvýznamnější český výrobce imunodiagnostiky, je součástí mezinárodního koncernu Beckman Coulter, Inc. Beckman Coulter s.r.o. nabízí přístroje, soupravy, reagencie a vybavení pro laboratoře klinické biochemie, hematologie, imunologie, RIA laboratoře a pro laboratoře biomedicínského výzkumu. Nezanedbatelnou součástí aktivit firmy je i vlastní výzkum a vývoj imunodiagnostických souprav. Více než 50 % prodejů směřuje na export, nejvýznamnějšími exportními teritorii jsou Francie, SRN, Slovenská republika a země Společenství nezávislých států.

Firma Beckman Coulter s.r.o. pořídila systém Webdispečink především pro usnadnění práce s vedením knihy jízd. Oceňujeme také možnost importu záznamů o tankování z karet firmy Shell a vyúčtování soukromých jízd našich zaměstnanců. Díky systému Webdispečink tak šetříme čas a náklady na správu vozového parku.

Boris Popsimov
Service admin

www.beckman.cz

                                                                                                                             

Brantner Nové Zámky s.r.o.             Referenční dopis ZDE

Naša spoločnosť, ktorá zahájila na trhu svoju činnosť už v roku 1993 pod názvom Branos s.r.o., vznikla z Technických služieb mesta Nové Zámky a poskytuje komplexné komunálne služby. V roku 2005 sa spoločnosť premenovala na Brantner Nové Zámky s.r.o. Je dcérskou spoločnosťou rakúskej firmy BRANTNER Walter, G.m.b.H. Krems a mesta Nové Zámky. Rozsahom aktivít a kvalitou služieb zastáva naša spoločnosť významné miesto na trhu, hlavne v meste Nové Zámky a okolitých obciach. Kvalitné zaisťovanie našich služieb je riadené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax v jednotlivých odboroch komunálnych služieb.

Naša spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. zaviedla systém Webdispečink na začiatku roka 2009, keď sme opustili pôvodné lokálne riešenie Tranis a naše vozidlá sa previedli do webovej aplikácie Webdispečink. V súčasnosti využívame aplikáciu k zhromažďovaniu podkladov o prevádzke vozidiel, hlavne informácie o najazdených kilometroch a odpracovaných hodinách. Získané informácie nám uľahčujú fakturáciu našich výkonov. Ďalej chceme do aplikácie importovať záznamy o čerpaní pohonných hmôt, aby sme mohli kontrolovať priemerné spotreby vozidiel. Pri nových vozidlách chceme riešiť informácie o spotrebe pohonných hmôt prepojením s FMS zbernicou vozidla. Ako ďalšiu možnosť uľahčenia našej práce konzultujeme s výrobcom možnosť automatického importu evidovaných dát cez rozhranie API.WEBDISPECINK.CZ do nášho informačného systému.

Jozef Huszlica
Vedúci strediska

http://www.brantnernz.sk/

                                                                                                                             

O.K. Trans Praha, spol. s.r.o.          Referenční dopis ZDE

Společnost O.K. Trans Praha, spol. s r.o., se v současné době řadí k lídrům na trhu komplexních logistických a přepravních služeb. Zaměstnáváme přibližně 460 pracovníků a vlastníme 290 vozidel. Mimo to máme rozsáhlou síť prověřených smluvních dopravců disponujících celkovým počtem 1200 vozidel. Všechny vozy splňují ekologické normy EURO 5.

Jsme českou společností, která je připravena úspěšně působit v globálním měřítku. Filozofií naší firmy je rozvoj, flexibilita a adaptace vztahu se zákazníkem. Garantujeme zákazníkům včasné přistavení a pevné termíny dodání (pracujeme pro automobilový průmysl v režimu Just in Time).

Aplikaci WEBDISPEČINK jsme začali testovat v roce 2010, kdy jsme osadili jednotkami prvních pár aut. Vzhledem k tomu, že náš vozový park čítá kolem 290 vozidel, přechod na nový systém byl pozvolný. Dnes už využíváme WEBDISPEČINK jako hlavní nástroj monitoringu vozového parku. Je to užitečný systém s celou řadou funkcí, dokonce některé z nich programátoři upravili dle našich specifických požadavků. Využíváme jej především pro monitoring vozidel, oboustrannou komunikaci s řidiči, měření spotřeby PHM, monitoring návěsů, měření teploty a používání topení v kabině řidiče.

Díky WEBDISPEČINKU máme přehled o výkonech jednotlivých řidičů, systém nás upozorní při sjetí vozidla z naplánované trasy či při jeho zpoždění. Podklady z tohoto systému nám také slouží jako základ pro výpočet mezd řidičů.

Namísto klasických navigací, používají řidiči tablety s aplikací WD Fleet. Ty nám slouží hlavně ke zrychlení a zpřehlednění komunikace s dispečery. Při řízení vozového parku s cca 290 vozily je to téměř nepostradatelný nástroj.

Velká výhoda WEBDISPEČINKU je vstřícnost ze strany jeho pracovníků na vyřízení našich konkrétních požadavků. WEBDISPEČINK nám pomáhá v práci a jsme s ním spokojeni. Můžeme je doporučit i dalším zájemcům o monitorování vozového parku. 

Jan Holemý

Manažer dopravy

http://www.oktrans.cz/

                                                                                                                             

EGT Express CZ s.r.o.                      Referenční dopis ZDE

EGT Express CZ s.r.o. je globální společnost se sídlem v ČR a se sítí poboček v EU a Asii. Pobočky se nachází v Ázerbájdžánu (Baku), Kazachstánu (Almaty), Kyrgyzstánu (Biškek), Tádžikistánu (Dušanbe), Turkmenistánu (Ašchabad) a Uzbekistánu (Taškent). EGT Express CZ s.r.o. řeší pozemní, leteckou, námořní, železniční a multimodální přepravu. Naše společnost je členem Svazu spedice a logistiky v České republice a individuálním členem FIATA. Spolupracujeme se spolehlivými a prověřenými partnery. Více než 100 zaměstnanců je připraveno vám poskytnout servis nejvyšší kvality. 

Aplikaci Webdispečink používáme od roku 2008. V tu dobu jsme systém použili pro dodávková vozidla, u kterých se sleduje především aktuální poloha v rámci celé Evropy. Naši dispečeři tak mají kdykoliv přehled o aktuální pozici vozidla a historii jeho jízd. Systém automaticky generuje i knihu jízd, kterou tak nemusíme psát. Podklady z Webdispečinku jsme také již použili při dokazování pohybu vozidla při jednání s Policií ČR. Po úspěšném vyhodnocení provozu na dodávkových vozidlech jsme systém zavedli i na nákladních vozidlech v roce 2010. Díky univerzálnímu rozhraní API.WEBDISPECINK.CZ jsme mohli našim zákazníkům zpřístupnit on-line dotazy na polohu jejich přepravovaného zboží – viz stránka www.egt.cz/tracking a tím se významně vyprofilovat proti naší konkurenci. Systém Webdispečink nám výrazně pomáhá v naší práci a to jak dispečerské tak administrativní. Proto v jeho používání hodláme i nadále pokračovat a můžeme jej doporučit i dalším zájemcům, což se už i několikrát stalo.

Petr Slíva
IT Officer

www.egt.cz

                                                                                                                             

Integra stavby a.s.                          Referenční dopis ZDE

Společnost Integra stavby a.s. byla založena v roce 1997 pod obchodním jménem Integra Liberec a.s. a postupně získala neopominutelné postavení na stavebním trhu České republiky. Jako společnost zaměřená na stavební výrobu kladla a klade důraz na štíhlou a pružnou organizaci schopnou operativně reagovat na změny. Za dobu své existence společnost Integra stavby a.s. prokázala, že je schopná včas a kvalitně plnit i nejnáročnější požadavky investorů od soukromých až po investory z komunálního a státního sektoru.

Aplikaci Webdispečink používá společnost Integra stavby a.s. od roku 2008. Důvodem zavedení byla možnost kontroly vykazované činnosti. Díky systému Webdispečink také můžeme kdykoliv vidět co se právě nyní děje s našimi vozidly a stroji. Webdispečink nám tak pomáhá udržet efektivitu provozu našeho autoparku, proto jej chceme využívat i nadále

Mgr. Ondřej Hušek

www.integrastavby.cz

                                                                                                                             

SCP Papier, a.s.                                Referenční dopis ZDE

SCP PAPIER, a.s. je veľkoobchod a distribútor papiera na Slovensku, pričom má svoju dcérsku spoločnosť SCP PAPIR doo v Bosne a Hercegovine. Na Slovensku patrí firma medzi najväčších dodávateľov papierov pre polygrafický priemysel ako i papierov pre kancelárske použitie. Prostredníctvom svojich troch prevádzok v Bratislave, Ružomberku, Prešove a vďaka vlastnému vozovému parku spoločnosť flexibilne zabezpečuje dodávky pre zákazníkov v každom regióne Slovenska.

Aplikáciu Webdispečink využívame už niekoľko rokov hlavne kvôli automatickému vedeniu knihy jázd. Tieto knihy jázd sa každý deň automaticky posielajú na mail jednotlivých vodičov na schválenie a prípadnú korekciu typu jazdy. Podľa Webdispečinku sa totiž ďalej kontrolujú a vyúčtovávajú súkromné jazdy vodičov. Do systému zároveň importujeme záznamy o tankovaniach z kariet Shell. Máme tak prehľad o nákladoch na vozidlo a jeho priemernej spotrebe. Pri nákladných vozidlách potrebujeme poznať ich aktuálnu polohu, čo samozrejme Webdispečink tiež zobrazuje. Vďaka tejto aplikácii máme kontrolu nad pohybom nášho vozového parku a menej práce s vedením kníh jázd. S aplikáciou pracujú všetky naše strediská a zatiaľ sme s ňou spokojní. Preto ju môžem odporučiť aj ďalším záujemcom o monitoring vozidiel.

Pavol Babic
správca IT

www.scppapier.com

                                                                                                                             

Další reference naleznete ZDE

NOVINKA
Nová mobilní aplikace pro Apple Watch, která ve spojení s mobilním telefonem a GPS jednotkou ve vozidle poskytuje okamžitý přehled o vozidle.

© 2012  HI Software Development s.r.o.